startpagina » chat regels

chat regels

 

 Chat regels  ( van vriendenclub koos en rimmie)

 1. Heb respect voor je medemens!
 2. Flooding of scrolling, het overmatig herhalen van dezelfde tekst (een woord, een letter,...), is niet toegelaten.
 3. Spamming, het maken van reclame voor evenementen, diensten of producten, is niet toegelaten.
 4. Het gebruik van de chat voor illegale handelingen is per definitie verboden. Bij wijze van voorbeeld:
  - verzend geen ongeoorloofde, onjuiste, obscene, lasterlijke informatie, die de openbare orde en/of de goede zeden schaden, die de persoonlijke levenssfeer van de leden schaden of die aanzetten tot rassenhaat en vreemdelingenhaat, die een niet persoonlijke, commerciële of politieke aard hebben;
  - verschaf je geen illegale toegang tot de gegevens van de aangesloten netwerken;
  - onderneem niets waardoor de goede werking van Place.to.be geschaad wordt of het gebruik of de capaciteit van de verrichtingen voor de andere leden in gevaar gebracht worden, in het bijzonder door een grote hoeveelheid ongerechtvaardigd verkeer te veroorzaken.
 5. Het hacken of het proberen te hacken van de chat wordt niet geapprecieerd. Iedere hackaanval wordt gelogd en overgemaakt aan de gerechtelijke instanties.
 6. Je kan steeds terecht bij een medewerker van vriendenclub koos en rimmie voor hulp/vragen. vriendenclub koos en rimmie datingsite contact

 

Maak een Gratis Website met JouwWeb